...

Αγγειοπλαστική

Γράφει ο Επεμβατικός Καρδιολόγος Δρ. Άνταμ Τάλεμπ

Διευθυντής Τμήματος Σύμπλοκης Στεφανιαίας Νόσου – Χρονίων Ολικών Αποφράξεων (CTO), Δομικών Καρδιοπαθειών και Πνευμονικής Αγγειοπλαστικής Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Αγγειοπλαστική

Τι είναι η αγγειοπλαστική;

Αγγειοπλαστική είναι η ελάχιστα επεμβατική μέθοδος διάνοιξης των στενώσεων των στεφανιαίων αρτηριών με τη χρήση καθετήρων διαδερμικά, χωρίς να πραγματοποιείται στερνοτομή και λήψη φλεβικών μοσχευμάτων από τα κάτω άκρα. Αρχικά, τοποθετείται ένας καθετήρας από την κερκιδική αρτηρία του χεριού ή τη μηριαία αρτηρία του ποδιού, υπό τοπική αναισθησία, που φτάνει μέχρι τις εκφύσεις των στεφανιαίων αρτηριών από την αορτή. Χρησιμεύουν για τη λήψη αγγειογραφικών εικόνων, όπου το αίμα στον αυλό των αρτηριών εκτοπίζεται από σκιαγραφική ουσία και διαγιγνώσκονται οι υπάρχουσες στενώσεις.

Στη συνέχεια, αν απαιτείται, διαμέσου των καθετήρων τοποθετούνται σύρματα-οδηγοί μέσω των οποίων προωθούνται τα μπαλόνια και τα stents, για τη διενέργεια της αγγειοπλαστικής. Τα μπαλόνια με την έκπτυξή τους ανοίγουν τον στενωμένο αυλό, ενώ τα stents διασφαλίζουν την παραμονή της αρτηρίας ανοιχτή με την εκτόπιση της αθηρωματικής πλάκας στο τοίχωμα. Πολλές φορές μπορεί να απαιτούνται περισσότερα του ενός stent για την επιδιόρθωση της στένωσης, αν το μήκος της είναι μεγάλο, ή όταν είναι δύο ή περισσότερες αρτηρίες που παρουσιάζουν σοβαρές στενώσεις.

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις, όπου οι αθηρωματικές πλάκες είναι σοβαρά επασβεστωμένες και δεν είναι δυνατή η διάνοιξή τους με τα μπαλόνια. Σε αυτούς τους ασθενείς για να επιτευχθεί η τοποθέτηση stent και η επαρκής εκπτυξή του, είναι απαραίτητο να προηγηθεί αθηρεκτομή, δηλαδή μηχανική απομάκρυνση αθηρωματικής πλάκας από το τοίχωμα της αρτηρίας. Υπάρχουν διάφορες τεχνικές αθηρεκτομής, με τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες να είναι το rotablation, η orbitalαθηρεκτομή με το σύστημα CSI και η αθηρεκτομή με laser.

Άλλες φορές, είναι απαραίτητη η δημιουργία ρωγμών στις επασβεστωμένες πλάκες για την πλήρη έκπτυξη των stents, που πραγματοποιείται με τη χρήση ενδοστεφανιαίας λιθοτριψίας με τα μπαλόνια Shockwave στο σημείο της βλάβης.

αγγειοπλαστική τι είναιΤι είναι η στεφανιαία νόσος;

Στεφανιαία νόσος είναι η προοδευτική εναπόθεση αθηρωματικών πλακών στις αρτηρίες που αρδεύουν την καρδιά, προκαλώντας στένωση του αυλού και σε προχωρημένη κατάσταση ισχαιμία του μυοκαρδίου. Για τη σταθεροποίηση της νόσου είναι καθοριστικής σημασίας η φαρμακευτική αγωγή. Όταν όμως η στένωση έχει προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό που να προκαλεί συμπτώματα στον ασθενή (στηθάγχη ή δύσπνοια στην κόπωση) λόγω της μείωσης της παροχής αίματος σε τμήμα του μυοκαρδίου, τότε απαιτείται επαναιμάτωση είτε με αορτοστεφανιαία παράκαμψη (χειρουργείο bypass- CABG) είτε διαδερμικά με αγγειοπλαστική.

Παραδοσιακά, η αξιολόγηση των στενώσεων γίνονταν με τη στεφανιογραφία, με κάθε στένωση μεγαλύτερη του 70% να θεωρείται σημαντική και να απαιτεί μηχανική παρέμβαση. Σημεία με συσσωρευμένη αθηρωματική πλάκα απαιτούν λεπτομερή απεικόνιση ώστε να σχεδιαστεί η κατάλληλη αντιμετώπιση. Σήμερα, εκτός της στεφανιογραφίας, υπάρχουν αντικειμενικοί τρόποι αξιολόγησης της σοβαρότητας των στενώσεων με τη χρήση ενδοστεφανιαίας απεικόνισης (IVUS και OCT) καθώς και την αιμοδυναμική αξιολόγηση με FFR και iFR.

 

Η πρόοδος της τεχνολογίας έχει επιτρέψει τη χρήση μικρότερων καθετήρων για τη διέλευση των απαιτούμενων υλικών, ώστε στη σημερινή εποχή των 95% των αγγειοπλαστικών να μπορεί να πραγματοποιηθεί από την κερκιδική αρτηρία του χεριού και μόνο το 5% να χρειάζεται προσπέλαση από την μηριαία αρτηρία του ποδιού.

Αυτό επιτρέπει την άμεση κινητοποίηση του ασθενούς και τον περιορισμό των επιπλοκών, όπως το αιμάτωμα ή την τοπική επιμόλυνση από την μηριαία προσπέλαση. Ο ασθενής αμέσως μετά την αγγειοπλαστική μπορεί να καθίσει ή και να σηκωθεί, να σιτιστεί, και με μεγαλύτερη ασφάλεια να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο αυθημερόν, ενώ οι περιορισμοί στη σωματική δραστηριότητα τις επόμενες ημέρες είναι λιγότεροι με την κερκιδική προσπέλαση σε σύγκριση με την μηριαία. Μπορεί να περπατήσει την ίδια ημέρα, λίγες ώρες μετά την αγγειοπλαστική, χωρίς να χρειαστεί να παραμείνει κλινήρης όταν η επέμβαση γίνεται από το χέρι, ενώ όταν η αγγειοπλαστική γίνει από το πόδι, ο ασθενής πρέπει να παραμείνει ξαπλωμένος για 6-8 ώρες και στη συνέχεια σταδιακά να κινητοποιηθεί.

Ο ασθενής προσέρχεται για την αγγειοπλαστική νηστικός. Αν στην φαρμακευτική αγωγή του περιλαμβάνονται αντιπηκτικά φάρμακα, έχει προηγηθεί συνεννόηση για την κατάλληλη στιγμή διακοπής τους ή τροποποίηση της δοσολογίας τους. Η διάρκεια της επέμβασης είναι περίπου 2 ώρες και στη συνέχεια ο ασθενής μεταφέρεται από το Αιμοδυναμικό εργαστήριο σε ένα θάλαμο ανάνηψης και παρακολούθησης σε τηλεμετρία (μόνιτορ καταγραφής ρυθμού) για τις πρώτες ώρες μετά την αγγειοπλαστική.

Θεμελιώδους σημασίας είναι η συμμόρφωση του ασθενούς με τη φαρμακευτική αγωγή μετά την αγγειοπλαστική. Για συγκεκριμένο διάστημα, που κυμαίνεται από 6 μήνες έως έναν χρόνο, είναι επιβεβλημένη η λήψη διπλής αντιαιμοπεταλιακής αγωγής σε καθημερινή βάση, για την αποφυγή θρόμβωσης του stent και την ομαλή επούλωση μετά τη διενέργεια της αγγειοπλαστικής στο τοίχωμα της στεφανιαίας αρτηρίας. Η πιστή τήρηση όλων των μετεπεμβατικών οδηγιών μετά από τη διαδικασία για τη διάνοιξη της στεφανιαίας αρτηρίας έχει κομβική σημασία για την πορεία της ζωής του ασθενούς.

Ποιο το κόστος για την αγγειοπλαστική;

Η αγγειοπλαστική σήμερα παγκοσμίως είναι η πιο συνήθης μέθοδος επαναιμάτωσης των στεφανιαίων αρτηριών. Το κόστος της αγγειοπλαστικής κυμαίνεται ανάλογα με τα υλικά που θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωσή της, αλλά παραμένει προσιτό σε όλους. Για περισσότερες πληροφορίες είναι απαραίτητη η συνάντηση με τον ασθενή και η πλήρης αξιολόγηση του φακέλου του.

Η αγγειοπλαστική θεωρείται μία απόλυτα ασφαλής μη-χειρουργική διαδικασία, η οποία και προτείνεται σε ασθενείς οι οποίοι έχουν υποστεί στένωση ή οξύ έμφραγμα. Στοχεύει στην αποκατάσταση της κυκλοφορίας του αίματος και στην εύρυθμη λειτουργία της καρδιαγγειακής υγείας.

Η αγγειοπλαστική είναι μια σύγχρονη και ασφαλής διαδικασία, η οποία ωστόσο έχει χαμηλές πιθανότητες εμφάνισης επιπλοκών. Αυτές περιλαμβάνουν το ενδεχόμενο αιμορραγίας στην περιοχή της παρακέντησης, τη βλάβη ορισμένων αιμοφόρων αγγείων στην περιοχή και την πιθανότητα επαναστένωσης μίας αρτηρίας.

Η αγγειοπλαστική διαρκεί μόλις λίγα λεπτά, χρόνος ο οποίος μπορεί να επηρεαστεί ελαφρώς από το επίπεδο της στένωσης. Ο ιατρός θα σας λύσει από το πρώτο κιόλας ραντεβού οποιαδήποτε απορία έχετε όσον αφορά τη διαδικασία.

Καλέστε μας
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.