Διαδερμική τοποθέτηση βαλβίδας στην αορτική θέση (TAVI), στη μιτροειδή βαλβίδα (TMVR) και στην πνευμονική βαλβίδα

TAVI

Η σοβαρή στένωση αορτικής βαλβίδας είναι μια πάθηση που συνήθως προκαλεί δύσπνοια, πόνο στο στήθος (στηθάγχη), προ-λιποθυμικό ή λιποθυμικό επεισόδιο, καθώς και αδυναμία και κόπωση. Τα συμπτώματα αυτά οφείλονται στην αδυναμία της αορτικής βαλβίδας να ανοίξει φυσιολογικά, ενώ παράλληλα αυξάνει την πίεση μέσα στην αριστερή κοιλία της καρδιάς.

Διαδερμική τοποθέτηση βιοπροσθετικής βαλβίδας στην αορτική θέση
Τελικό αποτέλεσμα τοποθέτησης βιοπροσθετικής βαλβίδας στην αορτική θέση

Η στένωση της αορτικής βαλβίδας είναι η πρώτη βαλβιδοπάθεια που αντιμετωπίστηκε με επιτυχία διαδερμικά. Πολυάριθμες μελέτες (PARTNER trials, EVOLUT trial, SURTAVI) οδήγησαν στην παγίωση της διαδερμικής τοποθέτησης αορτικής βαλβίδας (TAVI) ως ισοδύναμη τεχνική με την χειρουργική αντικατάσταση για ασθενείς μέτριου και υψηλού κινδύνου επιπλοκών. Χρησιμοποιώντας τη μηριαία αρτηρία κατά βάση, αλλά και την υποκλείδια/καρωτίδα εναλλακτικά, η βιολογική βαλβίδα τοποθετείται στη θέση της υπάρχουσας στενωμένης βαλβίδας. Έτσι αποκαθίσταται η φυσιολογική λειτουργία της αορτικής βαλβίδας και κατά συνέπεια η ροή αίματος από την καρδιά στην συστηματική κυκλοφορία.

TMVR

Η διαδερμική αντικατάσταση μιτροειδούς βαλβίδας γίνεται σε ασθενείς που έχουν δακτύλιο ή βιολογική βαλβίδα στη θέση της μιτροειδούς και η οποία εμφανίζει στένωση ή ανεπάρκεια. Σε αυτές τις περιπτώσεις, και μέσω της μηριαίας φλέβας, πραγματοποιείται τοποθέτηση της καινούριας βαλβίδας στη θέση της παλιάς και επιδιορθώνεται τόσο η στένωση όσο και η ανεπάρκεια της παλαιότερης βαλβίδας. Η επέμβαση πραγματοποιείται υπό γενική νάρκωση και με την καθοδήγηση ακτινοσκόπησης και διοισοφαγείου υπερηχογραφήματος.

Διαδερμική τοποθέτηση βαλβίδας στη θέση της μιτροείδους
Το μπαλόνι έχει εκπτυχθεί πλήρως
Τελικό αποτέλεσμα μετά την διαδερμική τοποθέτηση βιοπροσθετικής βαλβίδας στην προ-υπάρχουσα βαλβίδα στην μιτροειδή θέση

Πνευμονική βαλβίδα

Σε ασθενείς με τετραλογία του Fallot, που έχουν χειρουργηθεί σε παιδική ηλικία, είναι συχνή η εμφάνιση ανεπάρκειας της πνευμονικής βαλβίδας και συνοδών αρρυθμιών. Σε αυτούς τους ασθενείς πραγματοποιείται διαδερμική αντικατάσταση της πνευμονικής βαλβίδας, με τεχνική παραπλήσια της διαδερμικής αντικατάστασης της αορτικής βαλβίδας (TAVI).

Διαδερμική τοποθέτηση βαλβίδας στη θέση της πνευμονικής βαλβίδας
Μέτρηση της διαμέτρου της πνευμονικής βαλβίδας και της πνευμονικής αρτηρίας με μπαλόνι
Τελικό αποτέλεσμα μετά την διαδερμική τοποθέτηση βιοπροσθετικής βαλβίδας στην προ-υπάρχουσα βαλβίδα στην πνευμονική θέση
επιστροφή στις παθήσεις