Ιγνυακή και κνημιαίες αρτηρίες

Ολική απόφραξη της δεξιάς ιγνυακής αρτηρίας όπως φαίνεται σε περιφερική αγγειογραφία
Αγγειογραφική απεικόνιση μετά τη διάνοιξη της ολικής απόφραξης της ιγνυακής αρτηρίας με προσπέλαση του σύρματος παλίνδρομα, από την ραχιαία αρτηρία του άκρου πόδα
Ολική απόφραξη της δεξιάς ιγνυακής αρτηρίας όπως φαίνεται σε περιφερική αγγειογραφία
Αγγειογραφική απεικόνιση μετά τη διάνοιξη της ολικής απόφραξης της ιγνυακής αρτηρίας με προσπέλαση του σύρματος παλίνδρομα, από την ραχιαία αρτηρία του άκρου πόδα
Η διάνοιξη της ολικής απόφραξης της ιγνυακής αρτηρίας πραγματοποιήθηκε με προσπέλαση του σύρματος παλίνδρομα, από την ραχιαία αρτηρία του άκρου πόδα
επιστροφή στις παθήσεις