Σύγκλειση παραβαλβιδικών διαφυγών

Η επέμβαση αυτή πραγματοποιείται σε ασθενείς που εμφανίζουν παραβαλβιδική διαφυγή και ανεπάρκεια σε βιολογική ή μηχανική βαλβίδα, που έχει τοποθετηθεί είτε με χειρουργική επέμβαση είτε διαδερμικά. Η επέμβαση πραγματοποιείται από την μηριαία φλέβα υπό γενική νάρκωση και με την καθοδήγηση ακτινοσκόπησης και διοισοφαγείου υπερηχογραφήματος. Τοποθετείται μια ομπρέλα (plug) στο έλλειμα, περιμετρικά της βαλβίδας, που εμποδίζει τη διαφυγή και εξουδετερώνει την ανεπάρκεια.

Παρουσία παραβαλβιδικής διαφυγής σε μηχανική μιτροειδή βαλβίδα σε διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφημα
Τοποθέτηση ομπρέλας για σύγκλειση παραβαλβιδικής διαφυγής σε μηχανική μιτροειδή βαλβίδα
Τοποθέτηση ομπρέλας για σύγκλειση παραβαλβιδικής διαφυγής σε μηχανική μιτροειδή βαλβίδα
Η παραβαλβιδική διαφυγή σε μηχανική μιτροειδή βαλβίδα όπως φαίνεται σε αξονική τομογραφία καρδιάς
επιστροφή στις παθήσεις