Διαδερμική επιδιόρθωση της ανεπάρκειας μιτροειδούς βαλβίδας

Η ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδας είναι μια βαλβιδοπάθεια που εκδηλώνεται με δύσπνοια, χρόνια κόπωση και σε προχωρημένο βαθμό πνευμονικό οίδημα. Μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση πνευμονικής υπέρτασης και κολπικής μαρμαρυγής. Το πρόβλημα μπορεί να εστιάζεται τόσο στην μιτροειδή βαλβίδα (πρωτοπαθής νόσος), αλλά και στην διάταση της αριστερής κοιλίας της καρδιάς (δευτεροπαθής νόσος) που προκαλεί την διάταση του δακτυλίου της μιτροειδούς βαλβίδας και τελικά την ανεπάρκεια της βαλβίδας.

Τοποθέτηση της συσκευής Mitraclip κάτω από καθοδήγηση με διοισοφάγειο υπέρηχο
Εικόνες από διοισοφάγειο υπέρηχο πριν και μετά την επέμβαση με συσκευή Mitraclip

Σε ασθενείς υψηλού χειρουργικού κινδύνου γίνεται επιδιόρθωση της ανεπάρκειας μιτροειδούς βαλβίδας διαδερμικά με την συσκευή Mitraclip. Η επέμβαση πραγματοποιείται από την μηριαία φλέβα υπό γενική νάρκωση και με την καθοδήγηση ακτινοσκόπησης και διοισοφαγείου υπερηχογραφήματος. Το Mitraclip συμπλησιάζει τις γλωχίνες της μιτροειδούς βαλβίδας και περιορίζει την ανεπάρκειά της, μειώνοντας έτσι τα συμπτώματα του ασθενούς.

επιστροφή στις παθήσεις