Λαγόνιες και μηριαίες αρτηρίες

Λαγόνιες

Σοβαρή στένωση του άπω τμήματος της δεξιάς κοινής λαγόνιας αρτηρίας και ολική απόφραξη της έξω λαγόνιας αρτηρίας όπως φαίνεται με αγγειογραφία
Αγγειογραφική απεικόνιση της δεξιάς κοινής λαγόνιας και της έξω λαγόνιας αρτηρίας μετά την επιτυχή διάνοιξη τους και την τοποθέτηση stent
Αγγειογραφία πυέλου που καταδεικνύει την σοβαρή στένωση του άπω τμήματος της δεξιάς κοινής λαγόνιας αρτηρίας και ολική απόφραξη της έξω λαγόνιας αρτηρίας
Αγγειογραφική απεικόνιση της δεξιάς κοινής λαγόνιας και της έξω λαγόνιας αρτηρίας μετά την επιτυχή διάνοιξη τους και την τοποθέτηση stent

Κνημιαίες

Ολική απόφραξη της δεξιάς επιπολής μηριαίας αρτηρίας όπως φαίνεται στην αγγειογραφία
Αγγειογραφική απεικόνιση μετά τη διάνοιξη της ολικής στένωσης της δεξιάς επιπολής μηριαίας με τοποθέτηση stent
Ολική απόφραξη της δεξιάς επιπολής μηριαίας αρτηρίας όπως φαίνεται στην αγγειογραφία
Αγγειογραφική απεικόνιση μετά τη διάνοιξη της ολικής στένωσης της δεξιάς επιπολής μηριαίας με τοποθέτηση stent
επιστροφή στις παθήσεις