Αιμοδυναμική υποστήριξη με ενδοαορτική αντλία IABP ή με χρήση της Impella

Συχνά ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια, καθώς επίσης και ασθενείς με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, παρουσιάζονται στο νοσοκομείο αιμοδυναμικά ασταθείς με ενδείξεις καρδιογενούς shock, λόγω οξείας καρδιακής ανεπάρκειας. Παράλληλα, δεν είναι σπάνιο να πρέπει να πραγματοποιηθεί μια επέμβαση σε ασθενή υψηλού χειρουργικού κινδύνου με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια, όπου είναι απαραίτητη η αιμοδυναμική υποστήριξή του, ώστε να παραμείνει ασφαλής και σταθερός κατά τη διάρκεια της επέμβασης.

Διάχυτη σοβαρά επασβεστωμένη στένωση στο εγγύς τμήμα της προσθίας κατιούσας αρτηρίας
Αθηρεκτομή με σύστημα Rotablator στο εγγύς τμήμα της προσθίας κατιούσας αρτηρίας με αιμοδυναμική υποστήριξη με Impella
Τελικό αποτέλεσμα μετά την αθηρεκτομή και την τοποθέτηση stent στο εγγύς τμήμα της προσθίας κατιούσας αρτηρίας

Αιμοδυναμική υποστήριξη επιτυγχάνεται με τη χρήση ενδοαορτικής αντλίας, η οποία τοποθετείται στην κατιούσα θωρακική αορτή από τη μηριαία αρτηρία, και σε συνδυασμό με την καρδιακή λειτουργία, προσφέρει μικρού βαθμού υποστήριξη κατά την επέμβαση. Πολύ μεγαλύτερη αιμοδυναμική υποστήριξη επιτυγχάνεται με τη χρήση της νεώτερης αντλίας, της Impella, η οποία τοποθετείται από τη μηριαία αρτηρία μέσα στην αριστερή κοιλία της καρδιάς διαμέσου της αορτικής βαλβίδας. Η επιλογή της αντλίας γίνεται με βάση την αξιολόγηση του ασθενούς και του βαθμού δυσκολίας της πραγματοποιούμενης επέμβασης.

επιστροφή στις παθήσεις