Ενδοστεφανιαία απεικόνιση με intravascular ultrasound (IVUS) και optical coherence tomography (OCT)

Η ενδοστεφανιαία απεικόνιση με intravascular ultrasound (IVUS) και optical coherence tomography (OCT) αποτελεί την πλέον σύγχρονη μέθοδο αξιολόγησης της ανατομίας μιας αθηρωματικής πλάκας, και προσφέρει πολύτιμες συμπληρωματικές πληροφορίες στην στεφανιογραφία.

Το IVUS επιτρέπει την αναγνώριση ύπαρξης σοβαρής επασβέστωσης και τον προσδιορισμό της έκτασης της επασβέστωσης (αν καταλαμβάνει όλη την περίμετρο της αρτηρίας ή μόνο ένα τμήμα αυτής), παράγοντες που παίζουν καθοριστικό ρόλο στην επιτυχή τοποθέτηση stent και την πλήρη διάνοιξη της αρτηρίας. Επίσης, το IVUS παίζει καθοριστικό ρόλο και μετά την αγγειοπλαστική, αφού επιτρέπει την αξιολόγηση του stent και αν υπάρχει υπολειπόμενη στένωση.

Το OCT αποτελεί την τελευταία μέθοδο ενδοστεφανιαίας απεικόνησης, όπου γίνεται χρήση του υπέρυθρου φωτός (infrared light), αντί του υπερήχου που χρησιμοποιεί το IVUS. Το OCT δίνει ακόμα πιο λεπτομερή απεικόνιση του τοιχώματος των στεφανιαίων αρτηριών. Όσον αφορά τις επασβεστώσεις, το OCT μας επιτρέπει να υπολογίσουμε το πάχος της επασβέστωσης, την έκταση της βλάβης καθώς και την ανατομική θέση του ασβεστίου στο τοίχωμα της αρτηρίας, που επιτρέπει πιο λεπτομερή σχεδιασμό της αγγειοπλαστικής καθώς και την ανάγκη ή μη αθηρεκτομής. Μετά την τοποθέτηση του stent, το OCT αξιολογεί την ύπαρξη διαχωρισμού στα άκρα του stent καθώς και την προβολή αθηρωματικής πλάκας μέσα από το stent, που είναι δύσκολο να αναγνωριστούν με την στεφανιογραφία.

επιστροφή στις παθήσεις