Αγγειοπλαστική πνευμονικών αρτηριών

Η αγγειοπλαστική πνευμονικών αρτηριών είναι μία επέμβαση που προσφέρεται σε ασθενείς που πάσχουν από Χρόνια Θρομβοεμβολική Πνευμονική Υπέρταση. Η παρουσία οργανωμένων θρόμβων προκαλεί στένωση ή ακόμα και απόφραξη των πνευμονικών αρτηριών, με συνέπεια την εμφάνιση πνευμονικής υπέρτασης, που μακροπρόθεσμα οδηγεί σε ανεπάρκεια της δεξιάς κοιλίας. Η πρόγνωση της νόσου, χωρίς θεραπεία, είναι κακή, με χαμηλά ποσοστά επιβίωσης στην πενταετία.

Κλάδος της δεξιάς πνευμονικής αρτηρίας με παρουσία μεγάλης ποσότητας θρόμβου πριν την πνευμονική αγγειοπλαστική
Ο ίδιος κλάδος της δεξιάς πνευμονικής αρτηρίας μετά την πνευμονική αγγειοπλαστική

Πρώτης γραμμής θεραπεία είναι η χειρουργική αντιμετώπιση με πνευμονική ενδαρτερεκτομή. Σε ασθενείς που κρίνονται ως ανεγχείρητοι ή δεν υπάρχει η δυνατότητα χειρουργικής αντιμετώπισης, προσφέρεται η πνευμονική αγγειοπλαστική (BPA).

Η BPA προσφέρει βελτίωση στις αιμοδυναμικές παραμέτρους της πνευμονικής κυκλοφορίας και η κλινική βελτίωση των ασθενών παρατηρείται σταδιακά, συνήθως μετά από τρείς με πέντε συνεδρίες. Είναι μια επέμβαση ασφαλής, όταν πραγματοποιείται από έμπειρους Επεμβατικούς.

Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του UCSD (στα Αγγλικά)

επιστροφή στις παθήσεις