Αντιμετώπιση στεφανιαίας νόσου με αγγειοπλαστική

Η αγγειοπλαστική, με τη βοήθεια της τεχνολογίας και την βαθύτερη κατανόηση των μηχανισμών δημιουργίας των αθηρωματικών πλακών, αποτελεί την πλέον σύγχρονη μέθοδο αντιμετώπισης της στεφανιαίας νόσου. Για την ταχύτερη ανάρρωση του ασθενούς, αλλά και την ασφαλέστερη προσπέλαση, μειώνοντας δραματικά τις πιθανότητες αιμορραγίας, άνω του 95% των καθετηριασμών πραγματοποιούνται από την κερκιδική αρτηρία. Χρησιμοποιούνται τα τελευταίας γενίας stent, που είναι επικαλυμμένα με φάρμακο, για να μειώνουν την πιθανότητα επαναστένωσης.

Φλεβικό μόσχευμα στην δεξιά στεφανιαία αρτηρία με αθηρωματική νόσο εγγύς και στη μεσότητα
Φλεβικό μόσχευμα στη δεξιά στεφανιαία αρτηρία μετά από αγγειοπλαστική

Σήμερα, με αγγειοπλαστική δεν αντιμετωπίζονται μόνο οι στενώσεις, αλλά και οι χρόνιες ολικές αποφράξεις (chronic total occlusions, CTO). Αυτές οι επεμβάσεις απαιτούν τη χρήση ειδικών συρμάτων και καθετήρων, ενώ καταλυτική ήταν η συνδρομή της τεχνολογίας με τη δημιουργία ειδικών καθετήρων ενδοστεφανιαίας απεικόνισης (IVUS, OCT) και αθηρεκτομής (Rotablation, Orbital atherectomy), χωρίς τα οποία θα ήταν αδύνατη η διάνοιξη αυτών των αποφράξεων. Αποτελούν τις δυσκολότερες τεχνικά επεμβάσεις για τη διάνοιξη αθηρωματικών πλακών, λόγω της χρονιότητας και της επασβέστωσής τους.

Στέλεχος της αριστερής στεφανιαίας αρτηρίας με stent ολικά αποφραγμένο
Διάνοιξη του αποφραγμένου stent στο στέλεχος της αριστερής στεφανιαίας αρτηρίας με αιμοδυναμική υποστήριξη με Impella
επιστροφή στις παθήσεις