Αθηρεκτομή (Rotablation, Orbital atherectomy, Laser atherectomy)

Με την στροφή της Ιατρικής σε λιγότερο επεμβατικές μεθόδους και την εξέλιξη της τεχνολογίας, οι αθηρωματικές πλάκες που αντιμετωπίζονται με αγγειοπλαστική είναι συνεχώς πιο απαιτητικές και σύμπλοκες. Πολύ συχνά είναι επασβεστωμένες και για να πραγματοποιηθεί επιτυχής αγγειοπλαστική είναι απαραίτητη η πραγματοποίηση αθηρεκτομής. Κατά την αθηρεκτομή, είτε με rotablation είτε με orbital atherectomy, αφαιρείται τμήμα της αθηρωματικής πλάκας και γίνεται διάνοιξη του αυλού, που επιτρέπει την τοποθέτηση μεγαλύτερης διαμέτρου stent και την επίτευξη καλύτερου αποτελέσματος για τον ασθενή.

Διάχυτη σοβαρά επασβεστωμένη στένωση στο εγγύς τμήμα της προσθίας κατιούσας αρτηρίας
Αθηρεκτομή με σύστημα Rotablator στο εγγύς τμήμα της προσθίας κατιούσας αρτηρίας με αιμοδυναμική υποστήριξη με Impella
Τελικό αποτέλεσμα μετά την αθηρεκτομή και την τοποθέτηση stent στο εγγύς τμήμα της προσθίας κατιούσας αρτηρίας

Η αθηρεκτομή με laser είναι τεχνική που χρησιμοποιείται σε stent που είτε εμφανίζουν επαναστένωση είτε δεν είχαν εκτυχθεί ικανοποιητικά κατά την αρχική τους τοποθέτηση, λόγω ύπαρξης επασβεστωμένης πλάκας.

επιστροφή στις παθήσεις