Αορτή

Σοβαρή στένωση της κοιλιακής αορτής καθώς και τον στομίων των λαγόνιων αρτηριών όπως απεικονίζεται με αορτογραφία
Για την αντιμετώπιση της νόσου πραγματοποιήθηκε προσπέλαση από τις δυο κοινές μηριαίες αρτηρίες καθώς και την αριστερή κερκιδική αρτηρία
Στατική εικόνα που απεικονίζει τη σοβαρή στένωση της κοιλιακής αορτής και των στομίων των λαγόνιων αρτηριών
Αορτογραφία μετά την αντιμετώπιση της στένωσης στην κοιλιάκη αορτή και στα στόμια των κοινών λαγόνιων αρτηριών
Ο ίδιος ασθενής με την περιφερική νόσο όπως απεικονίζεται στην αξονική τομογραφία κοιλίας
επιστροφή στις παθήσεις