Δημοσιεύσεις

Αξιολογημένα Χειρόγραφα

Κεφάλαια βιβλίων

  • The Role of Oxidized Phospholipids in Cardiovascular Disease

    Leibundgut G, Taleb A, Tsimikas S., Τίτλος βιβλίου: Lipid Oxidation Products in Health and Disease, Συντάκτες: Corinne Spickett, Henry Jay Forman, Εκδότης: CRC Press. 2015. ISBN 978-1-4822-0285-4
  • OxPL/apoB Containing Lipoproteins: A Biomarker Predicting Cardiovascular Disease and Events

    Taleb A, Witztum JL, Tsimikas S., Τίτλος βιβλίου: Cardiac Biomarkers: Expert Advice for Clinicians, Συντάκτης: Maisel A., Εκδότης: Jaypee Brothers Medical Publishers Private Limited, New Delhi India. 2011

Περιλήψεις, Προφορικές παρουσιάσεις & Αφίσες